Tin hoạt động


Sách "Nhận biết đá quý"

10/11/2019

Nhằm phục vụ nhu cầu của những người đam mê tìm hiểu về đá quý. Viện Nghiên cứu Đá quý và Vàng VINAGEMS xuất bản cuốn sách “NHẬN BIẾT ĐÁ QUÝ” do TS. Phạm Văn Long biên soạn. Cuốn sách giới thiệu lần lượt về 160 loại đá quý thông dụng trên thị trường hiện nay và các biên thể của chúng.

Các loại đá quý trong sách được trình bày theo từng lớp khoáng vật, để dễ dàng cho việc tra cứu. Trong đó các thông tin cơ bản nhất cuả chúng được đề cập và mô tả một cách chi tiết, nguồn gốc thành tạo và đặc điểm phân bố trên thế giới. Đặc biệt với mỗi loại đá quý các đặc điểm xử lý và tổng hợp cũng được đề cập, các loại đá quý và khoáng vật có tính chất gần giống với chúng nhất và cách phân biệt chúng với nhau.

Cuốn sách cũng dành nhiều phần để mô tả các loại đá quý tổng hợp và xử lý trên thị trường hiện nay. Đặc điểm nhận biết chúng cũng được đề cập chi tiết sẽ là một thông tin hữu ích cho những nhà giám định, nghiên cứu và kinh doanh đá quý.

Trong cuốn sách cũng trình bày các phương pháp nghiên cứu đá quý thông qua các tính chất của chúng, các thiết bị giám định đá quý từ đơn giản đến hiện đại.

Phần cuối sách là mục lục tra cứu rất hữu ích và bảng tổng hợp các đặc điểm cơ bản của đá quý.

Hy vọng cuốn sách đáp ứng được một phần nào đó nhu cầu của người đọc.