Nghiên cứu: Kim cương màu (Fancy Color Diamond)


Viên kim cương Wittelsbach-Graff

12/05/2018

Viên kim cương Wittelsbach-Graff nặng 35,36 carat không chỉ tuyệt đẹp, đây còn là hiện vật của những mưu đồ và truyền thuyết. Lịch sử của viên kim cương có thể được đánh dấu từ thế kỷ 17. Vua Phillip IV đã dùng viên kim cương Wittelsback làm của hồi môn cho con gái. Sau này Wittelsback trở thành một phần trang sức quý giá của Australia và Bavaria.

Năm 2008, Laurence Graff – một thợ kim hoàn người Anh đã mua lại viên kim cương. Ở thời điểm đó, viên kim cương được gọi là Der Blaue Wittelsback. Graff mua lại viên kim cương từ Christie tại London với giá 24.3 triệu USD. Sau khi mua lại viên kim cương, Graff thuê máy cắt loại bỏ tất cả các tạp chất và đổi tên thành Wittelsbach-Graff.